Lasse Pedersen

Psykolog

Individuel terapi, parterapi, forældresamtaler og supervisionE-mail

Lasse.Pedersen@psykologcenteraarhus.dk

Telefon

Pr. 1 februar: 25 21 60 66

Mine specialer og erfaringer

Livet byder nogle gange på problemer, som man ikke kan løse på egen hånd. Som psykolog er det min fornemmeste opgave at skabe en tillidsfuld relation til de mennesker, jeg møder, så de ikke føler sig alene i det, der allerede er vanskeligt.

Med denne relation skaber vi i samtalerne et trygt fundament, hvorfra man selv eller som par kan udfordre problemerne og finde en ny og mere meningsfuld vej i livet.

Jeg har i en årrække arbejdet med familie- og ungerådgivning, fordi relationen mellem forældre og børn har så stor betydning for vores livskvalitet. I mit tidligere arbejde har jeg desuden varetaget individuel terapi med voksne mennesker som lider af senfølger efter fysisk, psykisk samt seksuel vold i barndommen.

Når jeg møder mennesker i terapi og rådgivning, tager jeg udgangspunkt i en mentaliseringsbaseret tilgang. Mentalisering handler om vores evne til at se de tanker og følelser, der ligger bag vores egen og andres adfærd.

Når vi ikke lykkedes med at mentalisere, kan det skabe problemer i vores relationer og med håndtering af svære følelser og tanker. Den gode nyhed er, at vi i terapi, kan træne vores mentaliseringsevne, ligesom en muskel. På den måde kan vi blive bedre til at håndtere vores tanker, følelser og relationer, når de er blevet for svære at være i.

I parterapien arbejder jeg med afsæt i terapiformen Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT), en forskningsvalideret metode, der har vist en god effekt og hjælper par til øget trivsel.

Jeg tilbyder både individuel terapi, parterapi, forældrerådgivning og supervision til psykologer og andre faggrupper.


Mine uddannelser

Jeg er uddannet psykolog (Cand.Psych.) fra Københavns universitet i 2015 og autoriseres af Dansk Psykolognævn i 2024. Jeg har desuden en efteruddannelse som narrativ supervisor.

Jeg tilbyder psykologisk hjælp
indenfor områderne:

 • Et par i midten af 20'erne uden børn

  1) hvad I synes, I fik ud af par-tjek  Vi følte i den grad at selvom par-tjek ikke foregik over mange sessioner, fik vi stadig en dybdegående “analyse” af og forståelse for vores forhold. Især de blinde vinkler vi ikke var opmærksomme på, som var roden til konflikter i parforholdet. Derudover, en forståelse for hvordan vi som individer hver især kan arbejde på individuelle udfordringer, som kan gavne det fælles forhold.

  2) Om I vil anbefale det til andre par (og hvorfor).  Vi vil i den grad anbefale andre par at få et par-tjek, da det er en konstruktiv, informativ og øjenåbnende måde at forstå sig selv og parforholdet på. Det dybdegående spørgeskema stiller spørgsmål der sætter tanker og refleksioner i gang og endnu vigtigere viser et spændende slutresultat som benyttes i sessionerne. Det skaber et godt overblik hvem du og din partner er, og hvordan i komplementerer hinanden og er forskellige. Det mener vi har været essentiel viden for at kunne udvikle og forbedre vores forhold.
 • Et par i starten af 30'erne med to små børn

  “Par-tjek har bl.a. fået os til at indse, hvor stærke vi er sammen når vi er et team. Vi har fået sat fokus på vores problemområder, ved at få åbnet op og taget de svære snakke i et forum hvor vi begge har følt os hørt, som har været trygt og rart. Det er blevet nemmere at kommunikere og vi har fået redskaber til hvordan vi bedre kan tage hånd om vores udfordringer på en god måde. Vi vil anbefale Par-tjek til alle par som både er nysgerrige på parforholds styrker og ressourcer samt bekymringer og udfordringer. Vi anbefaler det til par som ønsker at styrke og vedligeholde forholdet, og som er motiveret for at samarbejde og styrke deres relation”.
 • Tusind tak, for et professionelt og meget nærværende stykke arbejdet med den psykologiske undersøgelse – Jeg er overbevist om, at det har været givtigt for forældrene at det har været Jer der har foretaget undersøgelserne af dem, og jeg har en klar fornemmelse af, at de har følt sig trygge og i gode hænder hos jer. Så tak for jer, og for jeres samarbejde – det har været en fornøjelse.
 • "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd."  Når dette andet menneske oven i købet er sårbart og har bedt om hjælp, bliver sætningen ekstra vigtig. Jeppe forstår at skabe et, trygt hjerteligt rum, hvor jeg netop føler mig holdt, mens jeg betræder farefulde stier. Tak for det. Jeg giver mine varmeste anbefalinger

 • Jeg har været igennem mange terapiforløb i både offentligt såvel som privat regi. Jeg kommer med en lang traumehistorie og har ofte oplevet at der har været alt for stort fokus på mine problematikker fremfor mine ressourcer. Jeppe er en af de (få) behandlere, hvor jeg føler mig set for den jeg dybest set er. Den positive relationelle erfaring har uvurderlig betydning for mig -  også længe efter vores forløb sluttede.
 • Som psykoterapeut med spirituel og kropsterapeutisk baggrund var det vigtigt for mig at finde et menneske som kunne se og favne hele mig. Jeppe skaber virkelig et rum, der er nærværende, ufordømmende og udforskende. Jeppe hjælper mig med at opnå indsigter og erfare - ikke kun med hovedet - men også med kroppen.
 • Da min partner og jeg startede parterapi hos Jeppe, var det ikke med de største forhåbninger for vores forhold, for vi synes allerede vi havde prøvet meget. Jeppe hjalp os dog hurtigt til at se hvordan vores mønstre kom i spil og hvordan vi helt konkret kunne kommunikere på en anden måde end vi var vant til. 2 børn og mange år senere bruger vi stadig den viden og erfaring vi fik med os fra vores parterapi hos Jeppe.
 • Som psykoterapeut og underviser på en psykoterapeutisk uddannelse, har det været essentielt for mig at finde en supervisor, som havde en bred erfaring og god formidlingsevne, så jeg kunne få hjælp til både faglige såvel som personlige udfordringer i forhold alle de forskellige aspekter, der findes i mit arbejde. Jeg er mere end tilfreds med den supervision jeg får fra Jeppe.
 • Alle ved PsykologCenter Aarhus er topprofessionelle og nogle fantastiske mennesker!