Supervision og
undersøgelser

Vi hjælper fagpersoner og myndigheder

Psykolog Center Aarhus tilbyder individuel supervision og gruppesupervision af personale, psykologer og andre fagpersoner samt udarbejdelse af undersøgelser inden for myndighedsområdet: forældrekompetenceundersøgelser, børneundersøgelser og tilknytningsundersøgelser.