Forældresamtaler

Vi tilbyder rådgivning og sparring til forældre – enlige og par


Mange forældre oplever i perioder øget frustration og usikkerhed i forhold børnene. Det kan være, at dit barn har særlige udfordringer eller er i en sårbar periode, og du/I bliver i tvivl om, hvordan I bedst hjælper barnet. Det kan også være, at dine forventninger og håb til forældrerollen har fået knubs. Det er ganske almindeligt, men det kan alligevel være kilde til stor afmagt og kan endda så tvivl om egne forældreevner. Nedenfor kan du se nogle af de mange udfordringer, vi hjælper forældre med.

 

Vores psykologer har stor erfaring med børn og de udfordringer, de kan give dig/jer som forældre. Vi tilbyder rådgivning, sparring og terapi, afhængig af behovet, som bidrager med en øget forståelse af forældrerollen og af børnenes behov. Vi kan hjælpe med at genoprette oplevelsen af handlekraft og tiltro til dig selv som forælder. Vi kan hjælpe dig og evt. partner med til at forebygge negative mønstre i familielivet og giver gerne konkrete råd, som kan være med til at gøre familiens hverdagsliv mere positivt og balanceret.

Her kan forældresamtaler hjælpe:


• Understøttelse af barnets udvikling, hvad er egentlig behovet?

• Specifikke vanskeligheder hos barnet

• Konflikter i forældrerollen

• Manglende handlekraft og tro på dig selv

 

Forældrerådgivning: 1.650,00 kr. / 90 min

 

Kontakt vores sekretær, Julia, som hjælper med at finde den rigtige psykolog til jer. Julia afklarer også evt. spørgsmål vedrørende forældre-samtaler.