Børn og angst 

Hvad er angst hos børn?

Angst er en helt naturlig følelse, som mennesker oplever, når de forventer en form for trussel.

Selvom angst føles meget ubehageligt, er det grundlæggende en hjælpsom følelse, fordi den advarer os mod farer, og får os til at reagere på denne fare.

Hvis man for eksempel opdager en indbrudstyv i sit hjem, kan angsten bringe os i sikkerhed ved enten at flygte ud af huset, gemme os under dynen eller måske gribe noget at forsvare os med.

Netop fordi angst er en naturlig følelse, særligt hos børn, kan det være svært som forældre at vurdere, hvornår barnets symptomer er patologiske, altså mere uhensigtsmæssige, overdrevne og vedvarende, end det kan forventes, når børn giver sig i kast med livet.

Angst bliver problematisk, når den giver ”falsk alarm”, som fx når barnet overdriver sandsynligheden for truslen (fx ”den hund vil helt sikkert løbe hen og bide mig”) og/eller barnet overdriver konsekvenserne af truslen (fx ”hvis hunden bider mig skal jeg på sygehuset og opereres”).

Når barnets reaktioner er ude af proportioner i forhold til den reelle fare, bliver angsten uhensigtsmæssig, fordi...

  • Barnet oplever et unødvendigt ubehag
  • Ubehaget sandsynligvis vil få barnet til at forsøge at undgå dét, han/hun frygter (f.eks. undgå at færdes steder, hvor der kan komme hunde). Det er særligt undgåelsesadfærden, der kan gå ud over barnets trivsel, fordi det forhindrer barnet i sin livsudfoldelse og naturlige udvikling-

 

Undersøgelse af angstproblematik hos børn: Fokus på funktionsforstyrrelse

Når en psykolog skal vurdere, hvorvidt barnet har en angstproblematik, så undersøger psykologen typisk, hvor meget angsten forstyrrer barnet og familiens dagligdag - det man kalder funktionsforstyrrelse.

Eksempelvis:

1) Hvor ofte har barnet angst?

2) Hvor voldsom er angsten for barnet?

3) Påvirkes barnet både derhjemme, i skolen og i fritiden?

4) Er barnet mere bange end sine jævnaldrende?

5) Hvad forhindrer angsten barnet og/eller familien i at gøre (f.eks. barnet undgår at holde oplæg i skolen, barnet undgår bestemte legeaftaler, familien kan ikke tage på ferie, forældrene skal sidde ved barnet indtil det falder i søvn om aftenen, barnet bekymrer sig unødig meget, det store barn kan ikke gå hjem fra skole alene).

 

Hvor mange børn har angst?

Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelse hos børn så vel som hos voksne. Omkring 5% af alle børn har/har haft en angstlidelse inden for det seneste år (Beesdo et al., 2009).

Samtidig viser befolkningsundersøgelser, at risikoen for at udvikle en angstlidelse inden man fylder 18 år er mindst 15% - dvs. ca. hvert 7. barn (Beesdo et al., 2009).

Mange angstlidelser debuterer i barndommen og varer ved ind i voksenlivet, hvis de ikke bliver behandlet.

*Blandt voksne har ca. 15-20% haft en angstlidelse på et tidspunkt i deres liv, og 6-18% har/har haft en angstlidelse inden for det seneste år.


Kontakt os idag

Julia

Sekretær

60 66 30 88


Kontakt gerne vores sekretær, Julia, som kan hjælpe jer med de spørgsmål I måtte have og sætte jer i forbindelse med en psykolog.

Symptomer på angst hos børn

Børn er forskellige. Det gælder også børn med angst.

Hvert barn har sin egen måde at udvise og/eller håndtere angst på. Nogle af de mest almindelige karakteristika for ængstelige børn er f.eks., at barnet…

- ofte er meget bekymret og stiller sine forældre mange spørgsmål for at søge beroligelse

- klager over hovedpine, mavepine, kvalme eller andre fysiske symptomer, der ofte kommer i sammenhæng med dét, barnet frygter

- undgår aktiviteter uhensigtsmæssigt

- er mere afhængig af sine forældre, end sine jævnaldrende, i bestemte situationer

- har svært ved at falde i søvn alene

- har tendens til at være i dårligt humør eller pessimistisk

Husk at ovenstående karakteristika blot er eksempler, der også kan skyldes mange andre årsager end angst.

Forskellige angstlidelser hos børn

Børn kan være bange for alt muligt. Inden for patologisk angst skelner man mellem forskellige angstlidelser, som f.eks.:

- Separationsangst; ofte karakteriseret ved at barnet er mere bange end sine jævnaldrende for at blive forladt eller være alene, og vil ofte undgå adskillelse fra sine forældre.

- Specifik fobi; ofte karakteriseret ved at barnet er meget bange for en specifik ting/situation, f.eks. hunde, mørke, højder, vand, at kaste op, læger/tandlæger.

- Generaliseret angst; ofte karakteriseret ved at barnet bekymrer sig meget om flere forskellige ting/situationer, f.eks. stiller mange ”hvad nu hvis…”-spørgsmål.

- Socialfobi; ofte karakteriseret ved at barnet er meget genert eller overdrevent bekymret for andre mennesker mening og ofte undgår situationer med sociale evalueringer, fx holde oplæg eller deltage i idræt

- Panikangst; ofte karakteriseret ved pludselige anfald af panik, der ser ud til at komme ”ud af det blå”, altså som ikke er begrænset til bestemte situationer. Anfaldene indebær f.eks. kraftig hjertebanken, rysten og tanker om at anfaldene er ukontrollerbare. Børn med panikangst er ofte bange for hvornår anfaldene kommer igen (angst for angsten), og bekymrer sig om, hvad anfaldene betyder.

- Agorafobi; ofte karakteriseret ved frygt for (og undgåelse af) bestemte steder, der kan udløse angstanfald og hvor det er svært at komme væk fra eller få hjælp, fx steder med mange mennesker tæt samlet

- Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD); ofte karakteriseret ved tvangstanker og/eller tvangshandlinger, som er gentagne og ubehagelige.

Hvordan behandler man angst hos børn?

Hos PsykologCenter Aarhus er den primære behandlingstilgang til børn med angst funderet i kognitiv adfærdsterapi, særligt programmet Cool Kids.

Her hjælper vi børn og deres forældre med at korrigere de ængstelige tanker og gradvist øve barnet i dét, han/hun er bange for.

På den måde opbygger vi sammen med familien en mere modig adfærd hos barnet.

Hvis du vil læse mere om angst hos børn kan vi anbefale følgende bøger:

- ”Hjælp dit ængstelige barn – Trin for trin-guide til forældre” af Ronald Rapee m.fl.

- ”Børn og angst – Håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet” af Lisbeth Jørgensen m.fl.

Referencer:

Beesdo, K., Knappe, S., & Pine, D. S. (2009). Anxiety and Anxiety Disorders in Children and Adolescents:

Developmental Issues and Implications for DSM-V. The Psychiatric Clinics of North America, 32(3), 483–524. https://doi.org/10.1016/j.psc.2009.06.002

  • Tusind tak, for et professionelt og meget nærværende stykke arbejdet med den psykologiske undersøgelse – Jeg er overbevist om, at det har været givtigt for forældrene at det har været Jer, der har foretaget undersøgelserne af dem, og jeg har en klar fornemmelse af, at de har følt sig trygge og i gode hænder hos jer. Så tak for jer, og for jeres samarbejde – det har været en fornøjelse.
  • "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd."  Når dette andet menneske oven i købet er sårbart og har bedt om hjælp, bliver sætningen ekstra vigtig. Jeppe forstår at skabe et, trygt hjerteligt rum, hvor jeg netop føler mig holdt, mens jeg betræder farefulde stier. Tak for det. Jeg giver mine varmeste anbefalinger.

  • Jeg har været igennem mange terapiforløb i både offentligt såvel som privat regi. Jeg kommer med en lang traumehistorie og har ofte oplevet, at der har været alt for stort fokus på mine problematikker, fremfor mine ressourcer. Jeppe er en af de (få) behandlere, hvor jeg føler mig set for den, jeg dybest set er. Den positive relationelle erfaring har uvurderlig betydning for mig -  også længe efter vores forløb sluttede.
  • Som psykoterapeut med spirituel og kropsterapeutisk baggrund var det vigtigt for mig at finde et menneske, som kunne se og favne hele mig. Jeppe skaber virkelig et rum, der er nærværende, ufordømmende og udforskende. Jeppe hjælper mig med at opnå indsigter og erfare - ikke kun med hovedet - men også med kroppen.
  • Da min partner og jeg startede parterapi hos Jeppe, var det ikke med de største forhåbninger for vores forhold, for vi synes allerede vi havde prøvet meget. Jeppe hjalp os dog hurtigt til at se, hvordan vores mønstre kom i spil, og hvordan vi helt konkret kunne kommunikere på en anden måde, end vi var vant til. 2 børn og mange år senere bruger vi stadig den viden og erfaring vi fik med os fra vores parterapi hos Jeppe.
  • Som psykoterapeut og underviser på en psykoterapeutisk uddannelse, har det været essentielt for mig at finde en supervisor, som havde en bred erfaring og god formidlingsevne, så jeg kunne få hjælp til både faglige såvel som personlige udfordringer i forhold alle de forskellige aspekter, der findes i mit arbejde. Jeg er mere end tilfreds med den supervision, jeg får fra Jeppe.
  • Alle ved PsykologCenter Aarhus er topprofessionelle og nogle fantastiske mennesker!

 

Tidsbestilling


I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt med et længere forløb, så kontakt os gerne for at drøfte opgaven.


Bestil en tid Det praktiske