Privatlivspolitik, PsykologCenter Aarhus

 

Hos PsykologCenter Aarhus behandler vi personoplysninger og har i den forbindelse vedtaget denne privatlivpolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling og undersøgelse forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

PsykologCenter Aarhus er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig og vi efterlever databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens krav til indsamling og behandling af personoplysninger og sikrer derved de rettigheder, man har som registreret person.

Vi har tavshedspligt og arbejder efter de etiske principper for nordiske psykologer.

Du vil i det følgende kunne læse, hvordan vi i vores praksis indsamler, behandler og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Kategorier af oplysninger
PsykologCenter Aarhus indsamler og behandler kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige i forhold til formålet.

Vi indsamler og behandler personoplysninger i følgende situationer:

Ved din henvendelse til os:
Hvis du henvender dig til os via e-mail eller telefon, gemmer vi dine kontaktoplysninger, for at kunne opfylde vores aftale med dig, og være i stand til at udføre og fakturere den ønskede og aftalte behandling. Det vil typisk være de almindelige kategorier af personoplysninger, såsom dit navn og dine kontaktoplysninger.
Vi henstiller til, at din e-mail eller øvrige elektroniske kontakt til os ikke indeholder oplysninger af personfølsom karakter.

Ved samtaler og psykologisk behandling:
Når vi gennemfører en psykologisk samtale og behandling, indsamler og behandler vi de oplysninger om dig, der er relevante og nødvendige for selve behandlingen og for at kunne efterleve Psykologlovens krav til journalisering, men også for at kunne administrere vores forhold til dig. Der vil udover de almindelige kategorier af oplysninger være tale om fortrolige kategorier af personoplysninger som cpr-nummer, arbejds-og familierelationer. Derudover i det omfang, det er nødvendigt, behandler vi også personfølsomme oplysninger, eksempelvis oplysninger vedrørende straffedomme, lovovertrædelser, race-og etniske forhold, religiøs, politisk og filosofisk overbevisning. Der kan også være tale om oplysninger vedrørende fagforening, helbred eller øvrige følsomme oplysninger.

Vi sender en påmindelse på SMS eller krypteret e-mail op til dine aftaler hos os og nogle gange beder vi også om evaluering efter dine aftaler. Du kan afmelde disse beskeder, hvis du ikke ønsker dem.

Ved supervision:
Som led i at udføre supervision af personale, psykologer og andre fagpersoner indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne udføre supervisionen og være i stand til, at levere den aftalte ydelse og kunne administrere klientforholdet. Der vil være tale om de almindelige kategorier af personoplysninger, men kan også være fortrolige personoplysninger samt øvrige følsomme personoplysninger.

Ved undersøgelser:
I forbindelse med at kunne foretage undersøgelser inden for myndighedsområdet, eksempelvis FKU-og tilknytningsundersøgelser, indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne gennemføre undersøgelsen og udarbejde en erklæring jf. Servicelovens § 50 og samtidig efterleve Psykologlovens krav til journalisering. Der vil være tale om de almindelige kategorier af personoplysninger, men typisk også de fortrolige samt følsomme personoplysninger.

Ved deltagelse i kurser eller undervisning:
Ved deltagelse i vores kurser eller undervisning, indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for gennemførelsen af aktiviteterne og for administrationen af vores forhold. Der vil typisk være tale om de almindelige kategorier af personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktoplysninger.

Ved rekruttering og ansættelse:
I forbindelse med rekruttering og ansættelse indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at kunne gennemføre rekrutteringen og administrere ansættelsen. Der vil være tale om almindelige kategorier af personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, referencer, udtalelser, eksamensbeviser m.v. Der vil også være tale om de fortrolige og følsomme kategorier af personoplysninger som cpr-nummer, helbredoplysninger m.v.

 

Ved markedsføring på hjemmeside og i mails:
Hvis du har givet eksplicit og informeret samtykke, behandler og anvender vi personoplysninger om dig til brug for direkte markedsføring, herunder for at kunne fremsende nyhedsbreve med information om tilbud, services og kampagner. Det gør vi på retsgrundlaget i GDPR artikel 6, stk. 1, litra a – samtykke. Vi opbevarer personoplysninger til brug for målrettet markedsføring, indtil du trækker dit samtykke hertil tilbage.

Når du besøger vores hjemmeside og har givet samtykke til markedsføringscookies, indsamler og behandler vi oplysninger om din brugeradfærd med henblik på at målrette og forbedre brugeroplevelsen, herunder for at tilpasse artikler, annoncer og øvrigt indhold til at ramme dine præferencer bedst muligt. Det er baseret på GDPR artikel 6, stk. 1, litra f – vores legitime interesse i teknisk at kunne understøtte hjemmesidens funktioner og GDPR artikel 6, stk. 1, litra a – samtykke.

Læs mere om cookies herunder for uddybning vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med hjemmesidebesøg, herunder for information om opbevaringsperioder.  Formål med indsamling og behandling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de fastsatte formål.

 • Til besvarelse af din henvendelse til os.
 • Til markedsføring
 • Til administration af din relation til os.
 • Til opfyldelse af en kontrakt med dig.
 • Til brug for at udføre behandlinger, undersøgelser på klinikken samt til journalføring.
 • Til brug for udarbejdelse af erklæringer til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Til afregningsformål.
 • Til opfyldelse af et lovkrav, eksempelvis Psykologloven og Serviceloven.


Hvorfra indhentes dine personoplysninger
Vi indhenter dine personoplysninger direkte fra dig eller videregives disse af eksempelvis et forsikringsselskab eller fra kommunen.
Når vi indhenter dine personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Konsekvensen af ikke at give os dine personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig.

Vi indhenter også dine personoplysninger via formularer på vores hjemmeside og via cookies på vores hjemmeside.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil der ske en undtagelse i forhold til vores tavshedspligt og dine personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner og offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb eller jf. Servicelovens § 50.
 • Der videregives oplysninger, hvis det er nødvendigt for at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav, jf, Databeskyttelsesforordningens artike. 9, stk. 2, litra f.
 • Der er endvidere pligt til at videregive oplysninger, hvis der er en åbenbar fare eller risiko for at du eller andre kommer til skade.
 • Der er ligeledes jf. Serviceloven en pligt til at bryde tavshedspligten og at underrette de offentlige myndigheder, såfremt der opstår en bekymring for et barns trivsel eller udvikling.


Videregivelse af personoplysninger til markedsføring
Følsomme oplysninger videregives aldrig, men såfremt du har givet samtykke hertil, kan dine almindelige oplysninger blive brugt til markedsføring og dine personoplysninger vil da blive videregivet til vores samarbejdspartnere. Se mere under afsnittet ’Databehandlere’.

Såfremt det er aftalt eller nødvendigt:
Videregives dine oplysninger til forsikringsselskaber, Sygeforsikringen Danmark eller til din advokat. Der videregives ikke i denne sammenhæng oplysninger til modtagere uden for EU.

Juridisk grundlag
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er følgende: Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og d, mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c og h.

Til brug for gennemførelse af undersøgelser som opdrag fra en offentlig myndighed, jf. Servicelovens § 50 indsamles, behandles og videregives personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9 stk. 1, litra c og h, samt journalpligten jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Til brug for udførelsen af supervision, kurser, undervisning og personaleadministration indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling

Dine personoplysninger videregives til forsikringsselskaber og Sygeforsikringen Danmark såfremt det er en del af aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vores direkte markedsføring hviler på retsgrundlaget i GDPR artikel 6, stk. 1, litra a – samtykke. Vi opbevarer personoplysninger til brug for målrettet markedsføring, indtil du trækker dit samtykke hertil tilbage.Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter vores instruks. Vi gør brug af databehandlere indenfor IT, økonomi, markedsføring og regnskab, test-og journaliseringssystemer og overlader derved personoplysninger til disse.

Vi benytter disse eksterne leverandører, som kan behandle dine data i forbindelse med vores markedsføring:

 • Lemon Marketing, som hjælper med opsætning af kampagner
 • Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. På vores vegne registrerer leverandøren, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes og hvilke links der klikkes på. Disse data hjælper os til at forstå, om du finder vores indhold interessant og relevant, så vi løbende kan justere vores indhold derefter.
 • WordPress til vores hjemmeside
 • Til kommunikation og annoncering bruger vi Facebook, Instagram, Google, Microsoft Bing og LinkedIn. Hver enkel medieudbyder er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Psykologcenter Aarhus’ profil eller side på det enkelte medie. Psykologcenter Aarhus overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger bedst muligt at sikre, at du modtager behørig information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores profiler eller sider på sociale medier. 

Når du besøger eller interagerer med søgemaskiner eller med vores profiler på sociale medier, kan Psykologcenter Aarhus og udbyderen af det pågældende medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:                 

 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, alder, telefonnummer, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, joberfaring, venner, billede og din by.
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil eller side.
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag eller via livevideoer.
 • At du har besøgt vores profil.
 • Oplysning om deltagelse i konkurrencer.

Psykologcenter Aarhus behandler dine personoplysninger på medier til følgende formål:                      

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier.
 • Statistik og analyse.
 • For at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked.
 • Markedsføring generelt.
 • Udkåre dig som vinder af en konkurrence.
 • Give dig rådgivning og besvare dine spørgsmål enten direkte via profilen eller via e-mail.
 • Anmode dig om, hvorvidt vi må bruge din kommentar, dit billede eller anden information, som du efterlader.
 • Tagge dig, når markedsføringsloven tillader det .

Udbyderne af de sociale medier behandler navnlig dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem.
 • For at give Psykologcenter Aarhus statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider.
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Vi bestræber os på, at alle vores samarbejdspartnere opbevarer deres data i EU, og er der overførsel til tredjeland, er de baseret på EU-standardkontraktbestemmelser. Se yderligere information om EU-standardkontraktbestemmelser, der benyttes til overførsel af personoplysninger til tredjelande.

 

Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies; Nødvendige cookies der sikrer sidens funktionalitet samt statistik cookies med det formål at få indsigt i de besøgendes interaktion med hjemmesiden samt at kunne generere statistik over besøgene. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

www.psykologcenteraarhus.dk anvender cookies, til følgende formål:

 • Nødvendige cookies: Sikrer den tekniske funktionalitet, og hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner som gør at hjemmesiden fungerer ordentligt.
 • Statistik cookies: Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
 • Markedsføring: Vi bruger cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold og annoncer, der er så relevant som muligt for dig.

Mere detaljeret information om hver cookie
Du kan se, hvilke services der sætter cookies, og til hvilke formål under de forskellige kategorier [Nødvendige, Statistiske og Marketing] i vores cookiebanner. Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår i vores cookiepolitik.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra cookiedeklarationen på vores hjemmeside. (indsæt link til cookiedeklaration)

Dit samtykke gælder for følgende domæne: psykologcenteraarhus.dk

Du kan også vælge at blokere eller slette alle cookies. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter cookies, kan din adgang til hjemmesiden være mere eller mindre begrænset, eller funktionaliteterne på sitet kan være uhensigtsmæssige.

Sådan blokerer og sletter du dine cookies:

Du kan altid afvise alle tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies).

Opbevaring og slettepolitik
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Organisatoriske og tekniske foranstaltninger.
Vi har til sikring af dine personoplysninger etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Vi har interne politikker og procedurer, som sikrer, at kun personer, herunder psykologer og behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Kontaktinformationer kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Psykologcenter Aarhus ApS
Hveensgade 1, 2.tv,
8000 Aarhus C
E-mail: kontakt@psykologcenteraarhus.dk
Eller kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
KMGN-Consult ApS
v/erhvervsjurist Rie Nielsen
E-mail: rie@kmgn-consult.dk
Denne privatlivspolitik er opdateret den 1. december 2023