SupervisionVi tilbyder individuel- og gruppesupervision til fagpersoner

 

Formålet med supervision er at styrke dine faglige kompetencer til glæde for de klienter, børn og familier, du arbejder med.

Selvom klienterne sjældent er fysisk til stede i supervisionsrummet, tager supervisionen altid udgangspunkt i arbejdet med dem, med fokus på både deres og din trivsel.

 

Hos PsykologCenter Aarhus tilbyder vi både individuel supervision og gruppesupervision til psykologer såvel som andre fagpersoner, primært inden for børne og -familieområdet.

Supervisionen kan foregå i vores lokaler eller hos jer. Når vi superviserer større personalegrupper, så er det oplagt, at supervisionen foregår i jeres lokaler.

Forløb med supervision

Supervision kan antage mange former. Hos PsykologCenter Aarhus er vi derfor optaget af at afstemme vores supervision løbende til de problemstillinger, du bringer ind i rummet.

På den måde sikrer vi, at vi er på rette spor i forhold til at yde netop den støtte, du har behov for, for at hjælpe de familier og børn du arbejder med.

Mens det er supervisor, der har ansvar for at facilitere samtalerne, er det dig, som leverer det materiale, som supervisionen tager afsæt i.


Kontakt os i dag

Julia

Sekretær

60 66 30 88


Kontakt vores sekretær, Julia, som hjælper med at finde den rigtige psykolog til dig. Julia kan også hjælpe dig med at afklare eventuelle spørgsmål vedrørende psykoterapi i Psykolog Center Aarhus.
 

Individuelle supervisionsforløb

Målet med den individuelle supervision er at udvikle og skærpe dine personfaglige kompetencer.

Supervisionen kan indholdsmæssigt spænde fra konkret, sagsfokuseret refleksion til mere åbne og refleksive samtaler om tilbagevendende uhensigtsmæssige mønstre eller problemstillinger i dit faglige liv.

Supervisionssamtalen tager afsæt i din aktuelle arbejdssituation og dine fagpersonlige udviklingspunkter, og støtter dig i at reflektere over dine faglige udfordringer med henblik på at fremme din sikkerhed og glæden i dit arbejdsliv.

Læs om vores psykologer og find den psykolog, som bedst matcher dit behov for supervision.

Individuel supervision: 1.400,00 kr. / 60 min. ekskl. evt. kørsel

Gruppesupervision

Supervision af grupper er et alsidigt tilbud, der kan rumme mange forskellige emner og metoder til at behandle disse emner.

I det typiske supervisionsrum er fokus rettet direkte mod at fremme kvaliteten af de ydelser I leverer til familier og børn. Et væsentligt element heri kan være refleksionen over de positioner I som fagpersoner møder familierne fra, og hvad det betyder for både familien og jer.

Hvis der er behov for det kan et supervisionsforløb også have mere fokus på at skærpe deltagernes fælles faglighed ved at styrke fællesskabet, og øge trivslen i gruppen eller andet, som er relevant for jer. For at lykkes med at hjælpe med det rigtige, er det vigtigt på forhånd at få afklaret konteksten og formål med supervisionsforløbet.


Supervision lille gruppe (2-3 personer): 1.650,00 kr. / 60 min. ekskl. evt. kørsel
Supervision stor gruppe (4-8 personer): 2.000,00 kr. / 60 min. ekskl. evt. kørsel

Hør mere om gruppesupervision fra Psykolog Center Aarhus ved at kontakte psykolog Jeppe Budde på: