Kurser til fagpersoner

Vi afholder løbende kurser og undervisning til fagpersoner, som du på denne side kan finde et overblik over.

Formålet med vores kurser til fagpersoner er at styrke psykologer og andre fagpersoners kompetencer og viden inden for fagspecifikke områder.

Marie Hagelskjær, Marianne Thorlund og Jeppe Budde tilbyder også kurser i forældrekompetenceundersøgelser i regi af Dansk Psykologforening, som er henvendt til psykologer, der beskæftiger sig med udførelsen af forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser.

Kurser

Forældrekompetenceundersøgelser, København

Udarbejdelser af undersøgelser inden for myndighedsområdet er en krævende psykologfaglig opgave, der kalder på en høj grad af specialiseret viden. Formålet med dette kursus er overordnet at styrke dit psykologfaglige ståsted i forhold til at kunne varetage udførelsen af forældrekompetence- og tilknytningsundersøgelser.

PDI i familiebehandling

Vi udbyder et 3-dages kursus i PDI, Parent Development Interview. Refleksivt Forum har i samarbejde med Arietta Slade fra Yale University og Michelle Sleed fra Anna Freud Centre, udviklet en vejledning i hvordan man kan bruge PDI som en del af et familiebehandlingsforløb.

The Assessment of Representational Risk (ARR)

2 dages kursus i kodningssystemet ARR som supplement til Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF) til afdækning af kvaliteten af samspillet mellem barn og omsorgsgiver.

Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF)

Refleksivt Forum afholder 3-dages kursus i vurdering af forældres refleksive funktion (mentaliseringsevne), ved hjælp af Parent Development Interview.

Tidligere kurser

Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF)

Refleksivt Forum afholder 3-dages kursus i vurdering af forældres refleksive funktion (mentaliseringsevne), ved hjælp af Parent Development Interview.

The Assessment of Representational Risk (ARR)

2 dages kursus i kodningssystemet ARR som supplement til Reflective Functioning in Parent Development Interview (PDI-RF) til afdækning af kvaliteten af samspillet mellem barn og omsorgsgiver.